بیداری برای عشقم

سلام تمام وجود من.
الان که دارم برات می نویسم شما خوابیدی.
تا حالا بیدار بودم و به خودمون فکر میکردم.
عزیزه دلم بدون تو نمی تونم زندگی کنم و زندگی برام معنایی نداره.بدون تو هرگز خورشید طلوع نمیکنه و منم کم کم به غروب میرم.
بدون تو من میمیرم. وجودم با وجودت آمیخته شده. بیشتر از هرچیزی میخوامت. منو به خاطر اشتباهاتم و کاستی هام ببخش.
واقعا دوست دارم.
به نظر من ما هر دو لیاقت همو داریم.
امیدوارم در تمام مراحل زندگیمون سرافراز و سربلند باشیم.به خدا می سپارمت.بوس رو لبای عسلیت.بوس

hug

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>