دلم شد ویرونه

دلم شد ویرونه ،آه کاش که از اول تورو می دید این چشام، کاش که از اول خدا تورو می ذاشت سر رام. باور کن نیمه من تو هستی که پیدا شدی. از این به بعد تورو می خوام با این که خیلی ساده ای بازم میگم من عاشق چشات شدم عاشق اون چشای نازت که منو دیوونه کرده اخه چرا خدا فکر دل منو نکرده .

چشمای تو به من امید زندگی میده، دستای تو گرمای خورشید و به دست من میده، اون نگاه عاشق تو منو به زندگی برم گردونده، اون لبای شیرین تو لب منو خندونده، عاشق اینم که نگاه کنم تو چشمات، غرقم کنی توی خیال و رویاهات. نمیدونی قبل تو چه سختیا کشیدم ، دلم شد ویرونه ،آه کاش که از اول تورو می دید این چشام، کاش که از اول خدا تورو میذاشت سر رام، باور کن نیمه من تو هستی که پیدا شدی.

هـــزار بار این پهلو اون پهـــــــــــــــــــــلو میــــــــشم فایــــــــده ای نداره این تخـــــــــــت خواب آغـــــــوش گرم تــــــــــورو کم داره رفتنت دلمو میلرزونه و عاشــــــــــــق ترم میــــــــــکنه وقتــــــــــی که هرجوری شده دلت میـــــــــــــــــخواد منو بــــــــه یه هم آغوشی عاشــــــــــــقانه دعوت کنـــــــی وای چـــه لذتی داره آغــــــــوش گــــــــــــــرمت. لحظه قشنگیه وقتی اونی که عاشقشی از پشت بغلت میکنه… دستاشو حلقه میکنه دورتو.. نفسای گرمش میخوره به گردنت و آروم زیره گوشت زمزمه می کنه : ” دوستت دارم

kiss

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>