یعنی دوس دارم تمام وجودمو بپاش بریزم

وقتی من به عشقم فکر میکنم یعنی دوس دارم تمام وجودمو بپاش بریزم
چون اون همه چیزمه، همه کسمه و تمام زندگیمه
این روزا اینقدر بی طاقتش میشم که نگو ، دلم براش تنگ میشه و تنگ میشه و تنگ میشه …
پس بی خود نیست که گریم میگیره، خب دله دیگه سنگ که نیستش که …
وقتی نازش می دم دوس دارم تموم شم براش تا بفهمه چقد دوسش دارم، جونمو براش میدم تا همه بفهمن که ما مال همیم و برای هم نفس میکشیم …
عشـــــــــــقم؟ وجـــــــــــودم؟ نانازی؟ نفسی؟ دوست دارم با تمام وجود ….
.
.
.
love hug2

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>