بدون تو میمیرم

نازنین من خودت که میدونی منم بدون شما نمیتونم زنده بمونم، چون نفسمی و عشقمی
زندگی بدون تو اصلا واسم قابل تصور نیست، شب و روز به فکرتم و از اینکه دارمت خیلی خیلی خوشحالم
آره راست میگی اگه کسی بخواد مانع بشه واقعا نمیتونم عشقمو نشون ندم، من بدون تو میمیرم و  …
عشقم تو مثل شمع میمونی برام و منم پروانت میشم  و اونقدر بال بال میزنم برات و دورت میگردم تا تموم شم. چون که نفسمی و وجودمی
منم برات گریه میکنم و عشقمو نشون میدم تا وقتی که بهت برسم،  وقتی مال منی چجوری بهت نرسم؟ مگه میشه؟ بوس بوس بوس
.
.
.
my_heart1

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>