همه وجود و نفسم

سلام نازنین من
سلام عشق من، همه وجود من، نفس من
با تمام وجود میپرستمت و بهت احترام میذارم
تو واقعا کی هستی ؟ بی خود نبود که از همون گذشته عاشقت بودم!
هر چی که بیشتر میشناسمت بیشتر عاشقت میشم، مثل یه دریای بیکران میمونی که هر روز بیشتر در تو غرق میشم ولی بازم به اعماقت نمیرسم.
اونقدر عمیقی که همینطور منو میکشونی به درون خودت و شیفته خودت میکنی …
تو بهترین و مهربون ترین عشقی بودی که خدا میتوست بهم بده ….
ای عشق من؟ ای همه وجود من؟ تو رو از صمیم قلب دوست دارم و فشارت میدم تا وجودمو حس کنی. تو رو به خاطر زیبایی درونت و درک بالایی که داری میپرستم.
از این همه آرامشی که بهم میدی و احساس راحتی که به من دادی واقعا ممنونم. تو رو به خاطر اون قلب پاک و مهربونت ستایش میکنم …
ای عشق پاک من، مطمعن باش که همه چی درست میشه چون این ماییم که باید بخوایم پس خیالت راحت نازنینم.
بوس رو لبای مهربونت عشقم، دلم واست یه زره شده نانازم، بوس بوس بوس

.

.

.

kiss hug

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>