هیچ چیز به اندازه رسیدن به عشق لذت بخش نیست

بالاخره بهش رسیدم

به آن چیزی که به آن فکر می کردم رسیدم

به تمام خاطرات کودکی ام دست پیدا کردم و حال هم زندگی دو نفره مان را آغاز کرده ایم

و این است رمز زندگی

پشت هر سختی راحتی خواهد بود که اگر به گذشته نگاهی بیندازیم متوجه آن خواهیم شد

دوستت دارم عشق من

دوستت دارم همه کسم

دوستت دارم ای بهترینم

love

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>