بدون تو هرگز نمیتونم زندگی کنم

عشقم؟ وجودم؟ نفسم؟
بدون تو هرگز نمیتونم زندگی کنم
وقتی اومدی تو زندگیم بهم روحیه دادی، هدف دادی، امید دادی، تا جایی که الان از زندگی کردن لذت می برم
باورت میشه قبل از اومدنت اصلا حال خوبی نداشتم؟ هدف از زندگیمو نمیدونستم و همیشه فکر میکردم که این همه سختی زندگی رو واسه چی دارم تحمل میکنم؟ که چی بشه؟!
اما یدفه همه چیزمو پیدا کردم، کسی که زندگیه منو تغییر داد. چون معنی واقعی دوست داشتن رو فهمیدم و از اینکه اسمتو صدا میزنم کیف میکنم. با تمام وجودم صدات میکنم. از همه چیزم حاضرم بگذرم اما فقط تو رو داشته باشم.
عشقم، نازنین من، بودن تو مثل نوری هست تو تاریکی برای من، اگه نباشی اونوقت منم نیستم. آنچنان بهت وابسته شدم که بدون فکر کردن به تو ثانیه هام نمیگذرن. بیش از حد دوست دارم وجودم. مهربونم؟ تو مال من بودی و خبر نداشتنم. میمیرم برات عشقم …

.

.

.

(Love)1

One comment to بدون تو هرگز نمیتونم زندگی کنم

  • تارا  says:

    عالیه ..اما بهتر از اینها هم میتونه باشه

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>