بهترین هدیه خدا به من

عشقم، همه کسم، دوست دارم قد تموم دنیا، باورت میشه نمیتونم دوست داشتنمو با حرف و زبون بهت بگم؟

انقدر دوست دارم که حتی نمیتونی فکرشم بکنی، ای کاش تو وضعیت بهتری همو میشناختیمو باهم آشنا می شدیم، اما  عشق نه زمان حالیشه نه مکان. خوشحالم از اینکه عاشقتم و تورو دارم. بهترینم و عزیزترینم. دارم به خاطر یک نفر نفس میکشم و اون تویی.
بهترین هدیه و نعمتی بودی که خداوند بهم داد. دوست دارم تا ابد، دوست دارم از گرمای وجودت گرم شم و جون بگیرم و بشکفم.
دسای گرمتو میخوام تا ابد. برای همیشه میخوامش، بدون شما نمیشه عشق من.عاشقتم، دوست دارم، میپرستمت، بوس.
ان شا ا… که سال خوب و پربرکتی داشته باشی توام با شادی
.
.
loveeee

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>