کسی که حتی بیشتر از جونم دوسش دارم

نازنین ترینم

کسی که حتی بیشتر از جونمم دوسش دارم.عشقم بدون تو میمیرم. میدونی که بدون اغراق میگم. ای کاش تو شرایط بهتر از این همو پیدا میکردیم اما بازم ایراد نداره مهم دلامونه که خدای عاشقا این ۲ تا دلو بهم رسوند.
یعنی  نفسم بند میاد.
دوست دارم واسه تو نفس بکشم و واسه تو بمیرم. آخرشم همین کارو میکنم. دوست دارم وقتی از این دنیا میرم، با عاشقی و عشق برم. وقتی اونجا رفتم  اگه ازم پرسید خدا که چرا این کارو کردی بهش میگم واسه فرشته ای که تو فرستادی واسم این کارو کردم.
کسی که تمام کسمه و به خاطرش دست به هزار خطر میزنم تا حتی ۱ لحظه پیشش باشم. خدایا اینجور مرگ رو از من قبول کن. دوس دارم عاشق  باشم.
عاشق کسی ام که لیاقتشو داره.
ای خدا
روزا انقد دلم براش تنگ میشه که نگو
تمام بند بند وجودم میخواد براش باز شه. ای خدا عزیزه من. همه کسم.
ما تا آخرش باهمیم.
تا آخرین قطره خون به پات ایستادم. بهت عشقو نشون میدم تا همه بگن لیلی و مجنون که میگن اینا هستن .
بگن من و عشقم.
عاشقتم
میپرستمت
با تمام وجود میخوامت، بوس رو پیشونیت. شبت خوش، بوس
.
.
.
love hug

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>