با تمام وجود عاشقتم و دوست دارم

سلامی به گرمی خورشید، به شیرینی عسل.
درود به بهترین کسم.
کسی که بهش از تمام وجود افتخار می کنم و می بالم.
عزیز دلم شما باعث مباهات و خوشحالی من هستی عزیزکم.
عزیز با تمام وجود عاشقتم و دوست دارم. انقدر عاشقتم که حتی نمی تونی فکرشم بکنی!
به خاطر همه خوبیهات می پرستمت و ستایشت می کنم.
دلم برای نگاهات خیلی خیلی تنگ شده، وقتی نگام می کنی دوست دارم آب بشم، دوست دارم برات بمیرم.
ای کاش می تونستم جونمو برات بدم که به همه نشون بدم که چقدر دوست دارم اما شما به من اینجا احتیاج داری و به خاطر شما هم که شده تا آخرش می مونم، قدم به قدم باهات جلو میام، همیشه باهاتم تا آخرش.
تا آخرین نفس، تا آخرین خون.
عزیزکم وجود شما تو زندگی من مثل ماه شب چهارده بود. کسی که اومد شبو مهتابی کرد و به من جون تازه داد. کسی که باعث شد دوباره نقس بکشم و شکوفه بدم.
عشقم
نفسم
جونم
عسلم شما مال منی.
چشات
خنده هات
همه چیزت
وای خدااااااااااااااااااا
ببین که چه عشقی بینمونه
خدایا فکرشو می کردی؟
آره تو میدونستی.
تو میدونستی که این عزیزو به من دادی
خدایا خودتم میدونی که چقدر این بنده تو رو دوست دارم. خدایا میدونی که ارزش عشقو می دونم، میدونی که واسه عشق جونمم میدم، پس مارو زیاد منتظر نذار. خدایا ببین که چقدر همو دوست داریم، دلت میاد انقد اذیت شیم!
خدایاااااااااااااااااااااا
هم تورو دوست دارم و هم بنده تو خیلی دوس دارم.
عاشقتم عزیزم. عشق تو برای من بالاتر از شیرینی عسل، بالاتر از شهد گل نارنج و …
تو واسه من دنیایییی
همه کسی، وجودی نفسی
جونم به جونت وابسته و گره خورده است.
هستی و نیستی من وابسته به شماست
عاشقشم.
وای که چقدر عاشقی سخته. وای خداااااااااااااا
راستی خدا جون تو خودت عشقو آفریدی. و خودتم این عشق به من دادی، پس خیلی باید هوامو داشته باشیا.
عزیزم، عاشقتم و دوست دارم.
بوس
.
.
.
عشق واقعی

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>