زندگی من

وای عزیزه دلم، وای که چقد دوست دارم و عاشقتم، برات میمیرم.

همه میگن آدم اول خودشو دوست داره بعد دیگرانو اما من اول تورو دوست دارم بعدا خودمو، من عاشقتم، توروخدا یه راهیو بهم نشون بده که دوست داشتنمو بهت نشون بدم. اگه بگی جونمم بده میدم. چون دوست دارم و عاشقتم. تو قشنگترین چیزی هستی که خدای مهربون، فرشته ی زیبایی مثل تورو بهم داد. ای خدا چی کار کنم که انقد دوسش دارم!

وای عاشقتم و می پرستمت، بدون تو زندگی محاله …

.

.

.

My -Life

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>