دریای طوفانی

سلام نازنین من
دیدی دریا رو وقتی طوفانی میشه چجوری میشه؟ صدای موجش گاهی تا خونه ما هم میاد و آدم احساس میکنه که دنیا داره تموم میشه، اما فرداش! فردای هر روز طوفانی بهترین روز دریاست میدونی چرا؟ نه اینکه روز خاصی باشه نه، چون اون روز هم یه روزیه مثل بقیه روزهای آفتابی اما به خاطر سختی که دیشب پشت سر گذاشت حالا قدر این روز آفتابی رو میدونه 🙂
عشقم، نازنین وجود من، زندگی بدون تو مثل پرسه زدن در ناکجا آباد بود اما وقتی که پیدات کردم، ببین وقتی که پیدات کردم دوباره متولد شدم 🙂
دوباره زندگیم جریان پیدا کرد و با تمام وجود عاشقتم، عشق من و شما چیزی نیست که بشه وصفش کرد پس به این قصه نویسا هم باید گفت که الکی نیان دنبال ما تا داستان ما رو بنویسن چون اصلا کلمات قصه ما رو نمیتونن پیدا کنن!
اونقدر عاشقتم که …………….
.
.
.
sea

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>