عشقم، جونمم برات میدم

سلامی گرم به همه کسم و همه چیزم
عشق نازم
بهترینم
کسی که الفبای زندگی رو به من یاد داد.
واقعا نمی دونم از کجا شروع کنم.از چه چیزای تو بگم! از خوبیت! از نگاه نازت، ازقلب مهربونت، از دستای پر مهرت! واقعا نمیدونم.
صدات بهم آرامش میده،  انگار که تازه متولد شدم. از خدا ممنونم که تورو بهم داد. وقتی سرمو روی شونه هات میزارم انگار تمام دنیارو بهم دادن. عاشقتم از تمام وجود. اگه بدونی که چقد دوست دارم و برات ارزش قائلم! اگه بدونی شما! حتی لمس کردنتم بهم آرامش میده. حرفات انقد منو آروم میکنه که نگو. با تو به اوج میرسم.
هر وقت که صداتو می شنوم دلمو به اوج میره و انقد هیجان زده میشیم که خودمم هم تعجب می کنم.
تمام وجودمو به تو سپردم عزیزکم. تمام روحمو به تو دادم نازنینم.عاشقتم.
شما برام ازهر کسی که فکرشو بکنی برام با ارزش تری و به شما بیشتر از هر کس دیگه ای اهمیت میدم.
شما هم بابای منی، هم مامان منی، هم خواهرمی و هم برادرمی و شما همه کس منی عزیزم.
نازنینم، عاشقتم عزیزه دلم.
میدونی چیه نازنین،خودتم خوب میدونی که زندگی من مثل یک برگه سیاه بود اما با اومدن شما یک نقطه ی سفیدی درش به وجود اومد و هر روز این نقطه وسعتش بیشتر شد و الان کل صفحه زندگیمو گرفته نازنینم.
هیچ کس نمی تونه شمارو از من جدا کنه چون شما دیگه تو پوست و خون و جون من رفتی و در قلب من حک شدی عزیزه دلم. الهی فدای قلب پر مهرت بشم. الهی فدات بشم نازنینم.
عزیزم از تمام وجودم عاشقتم و دوست دارم. بوس بوس
مواظب خودت باش، عاشقتم.

.

.

.

love4

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>