نازنین من

وای نازنینم، بهترین نعمت زندگی من، بدون شما میمیرم، اگه بدونی که چقدر دوست دارم …

امروز چه روز خوبی بود. چه ساعت های خوشیو پشت سر گذاشتیم. وقتی بهش فکر می کنم ازش لذت می برم و بهم آرامش میده. انگار که صدساله همو می شناسیم. بدون شما هیچ وقت نمیشه. من و شما باهم قشنگیم و باهم تکمیلیم.عاشقتم تا پای جون. از تمام وجود. تا آخرین نفس. تا آخرین قطره خون …
چقدر دوست داشتنی هستی. یعنی بدون عشقم میمیرما. وای خدا. آخه تا حالا کجا بودی پسر! میشه بگی؟
اگه بهم میگفتی عشقتو، واست تا آخر عمر صبر می کردم ناناز. به این میگن عشق. تازه عشق فهمیدم.علاقه رو متوجه شدم.
وای خدای من.
عشقم بدون شما میمیرم.
تا پای جونم برات وایمیستم، عاشقتم.
.
.
.
love

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>