کسی‌ که صداش برام قشنگ‌ترین طنینه

سلام به عزیز‌ترین کسم تو این دنیا.کسی‌ ک صداش برام قشنگ‌ترین طنین دلنشین تو این دنیاست،کسی‌ ک صورتش قشنگ تر از هر منظره ایی تو این دنیاست،کسی‌ که با گرمای وجودش بازم زندگیو برام زنده می‌‌کرد ، کسی‌ که مزه‌ای زندگیو بهم فهموند،کسی‌ که بهترین دوست،هم سفر،رفیق،یار،دلدار،معشوقه و….
و حتا بهترین معلم برای من تو این دنیاست.
اصلا اغراق نمیکنم،همه رو جدی میگم،آخه تو بهترینی و زیباترینی.
گاهی فکر می‌کنم ک فرشته نجات منیییییییییییییییی.
وایییییییییی ک چه قد دوست دارم.
عاشقتم.
دوس دارم هر چی‌ زودتر بیام پیشت.هر چی‌ زود تر.بیام پیش مامان و بابا. پیش داداشام و پیشه و پیش تمامی وجودم. که وجودم ازش سر چشمه میگیره.
عاشقتم. تا آخرین قطره ی خون به پات وای میستم و تمام تلاشمو می‌کنم حتا اگه لازم باشه جونمم میدم، جونم در برابر شما چیزی نیست.عاشقتم عشق عزیزم.
خیلی‌ دوست دارم.امیدوارم همیشه سالم و سلامت و سر بلند و خوشبخت شی‌ تو زندگیت. و در تمام مراحل زندگی‌ موفق باشی‌.
ب امید خدا همه چی‌ درس می‌شه.توکل بر خدا.دوست دارم، بوس

love3

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>