احساس درون

قربونت برم نازنین من
آدما وقتی اولین بار همو می بینن اگه واقعا نسبت به هم احساس خوبی داشته باشن مطمئنن تا آخر هم همون شکلی می مونن، نمیدونم چرا بهت زنگ زدم اولین بار ولی خب خیلی جالب بود برام که به خودم همچین اجازه ای دادم!
میدونی؟ همون شب اول که حرف زدیم عاشقت نشدم، شاید واقعا از قبل عاشقت بودم و اولین باری هم که زنگ زدم می دونستم که دارم با عشقم حرف میزنم، نازنینم تو هم همه کس منی و بدون تو زندگی اصلا معنی نداره برام و ….
تا حالا به فیلمای مستند دقت کردی؟ تصاویری که در اعماق اقیانوس ها ظبت شده؟ موجوداتی که غرق دریا شدن و لذت میبرن؟ بیشتر اون موجودات و ماهی ها اگه از عمق فاصله بگیرین نمیتونن زندگی کنن و میمیرن! مطمئنن من الان غرقتم عشق من …
.
.
.
romantic1

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>