رسیدن به عشق tagged posts

هیچ چیز به اندازه رسیدن به عشق لذت بخش نیست

بالاخره بهش رسیدم

به آن چیزی که به آن فکر می کردم رسیدم

به تمام خاطرات کودکی ام دست پیدا کردم و حال هم زندگی دو نفره مان را آغاز کرده ایم

و این است رمز زندگی

پشت هر سختی راحتی خواهد بود که اگر به گذشته نگاهی بیندازیم متوجه آن خواهیم شد

دوستت دارم عشق من

دوستت دارم همه کسم

دوستت دارم ای بهترینم

Read More